EVN tổ chức Thi tìm hiểu pháp luật, quy chế quản lý nội bộ


EVN tổ chức Thi tìm hiểu pháp luật, quy chế quản lý nội bộNgày 10/1/2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã ra thông báo số 134/EVN-PC về việc vận hành Cổng thông tin Pháp chế và thi tìm hiểu pháp luật, quy chế quản lý nội bộ. Theo đó, từ tháng 2/2014, cuộc thi sẽ được phát động trực tuyến trên mục Hỏi đáp của Cổng thông tin pháp chế EVN dưới hình thức mỗi tuần một câu hỏi.

 
Về hình thức của cuộc thi, định kỳ vào thứ 2 hàng tuần, Ban Pháp chế EVN sẽ đăng tải câu hỏi lên Cổng thông tin pháp chế EVN. Nội dung của câu hỏi được xây dựng chủ yếu căn cứ vào các quy định pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động của EVN và những tình huống, vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình quản lý điều hành, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Đối tượng tham gia cuộc thi là CBCNV cơ quan Tập đoàn và các đơn vị thuộc EVN (trừ cán bộ nhân viên Ban Pháp chế EVN). CBCNV tham gia cuộc thi có câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ được EVN tặng thưởng 1.000.000 đồng.


Cổng Thông tin Pháp chế EVN tại địa chỉ http://phapche.evn.com.vn là cổng thông tin nội bộ, là nơi cung cấp, phổ biến, trao đổi các thông tin, vấn đề pháp lý giữa Tập đoàn và các đơn vị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị.

Cổng thông tin Pháp chế EVN chính thức vận hành từ tháng 1/2014

EVN
Các tin khác:

EVN cam kết đảm bảo điện cho phát triển đất nước EVN cam kết đảm bảo điện cho phát triển đất nước