EVN SPC


EVN SPC: đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội phía NamHội nghị tổ chức ngày 06/7/2012 dưới sự chủ trì của ông Hồ Quang Ái - Phó Tổng Giám đốc EVN SPC với sự tham dự của các Ban nghiệp vụ và các đơn vị thành viên.

Hội nghị đã kiểm điểm tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 các mặt công tác: sản xuất, vận hành và cung cấp điện, quản lý kỹ thuật (QLKT), quản lý vận hành (QLVH) lưới điện, công tác giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng, công tác môi trường, sáng kiến và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật an toàn, bảo vệ hành lang lưới điện cao áp (HLATLĐCA ) và phòng chống lụt bão…

Hội nghị đã đề ra các mục tiêu chính cần phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm gồm:

  • Nâng cao chất lượng công tác QLKT, (QLVH; đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội và và tiêu dùng; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (KTKT) năm 2012;
  • Quản lý và có lộ trình xử lý các vị trí nguy hiểm trên lưới điện; xây dựng lưới điện an toàn, gọn sạch; giảm thiểu và đẩy lùi sự cố lưới điện do vi phạm HLATLĐCA, sự cố lặp lại trên một tuyến đường dây, sự cố do cùng một nguyên nhân trên cùng một thiết bị, sự cố chưa xác định nguyên nhân đối với lưới điện 110kV, sự cố do hư hỏng thiết bị bảo vệ (LBFCO, FCO, LA,…), sự cố do động vật gây ra...
  • Hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2012 là 5,65%. Giải quyết tình trạng non tải MBA chuyên dùng. Triển khai thiết lập hệ thống giám sát tại các trạm biến áp 110kV đã có SCADA của A2. Dự báo phụ tải và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện giai đoạn 2013-2017;
  • Hoàn tất các công trình chống quá tải lưới điện 110kV, các công trình đầu tư xây dựng mới lưới điện 110kV năm 2012 theo kế hoạch; Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, dự án RD; triển khai thi công và đóng điện từng phần các tiểu dự án KfW, đặc biệt là các tiểu dự án có nhu cầu cấp thiết tại Tiền Giang;
  • Lập kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện năm 2013; tiến hành lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư và tổ chức đấu thầu các công trình chống quá tải năm 2013 để có thể triển khai xây dựng trong quí II/2013.
  • Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong QLKT, QLVH và quản lý các chỉ tiêu KTKT; triển khai đạt tiến độ và hiệu quả chiến lược tự động hóa lưới điện theo lộ trình.
Ban KTSX-EVNSPC
Các tin khác:

Dự án Cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc được khởi công vào ngày 17/11/2013 EVN cam kết đảm bảo điện cho phát triển đất nước
Dự án Cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc được khởi công vào ngày 17/11/2013 EVN cam kết đảm bảo điện cho phát triển đất nước