EVN SPC


PC An Giang thu gom vận chuyển xử lý rác thải theo qui địnhMôi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người có tác động tới đời sống, sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước và nhân loại.

Với khối lượng quản lý hơn 5.300 km đường dây trung hạ thế và 7.100 trạm biến áp, …; hàng năm, Công ty phải sửa chữa và thay thế khối lượng lớn vật tư thiết bị các loại (sứ cách điện,…). Tăng cường nhận thức và nâng cao công tác quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo vệ môi trường.

Công ty Điện lực An Giang phối hợp Ban Công trình Đô thị Long Xuyên thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn thông thường.

Trong những năm qua công tác quản lý chất thải của Công ty trên địa bàn tỉnh nói chung và chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại nói riêng từng bước được chấn chỉnh, ngày càng đi vào nề nếp. Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp, tăng cường đầu tư, nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải trong toàn Công ty.

Để thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường, Công ty Điện lực An Giang đã có nhiều chương trình hành động về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn họat động.

Theo đó, 100% chất thải rắn thông thường của Công ty được thu gom, vận chuyển, thanh xử lý hợp vệ sinh tại các bãi chôn lấp nhằm tiêu hủy; đối với các chất thải nguy hại Công ty bảo quản theo hướng dẫn của Cảnh sát môi trường tại địa phương, theo quy chế số:  478/QCPH-CSMT-PCAG ngày 24/03/2011 được ký kết giữa Phòng Cành sát phòng, chóng tội phạm về môi trường Công an tỉnh An Giang và Công ty Điện lực An Giang trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong Công ty Điện lực An Giang.

Công ty Điện lực An Giang phối hợp Phòng Cảnh sát, Tài Nguyên và Chi cục bảo vệ môi trường bàn giao vận chuyển, thanh xử lý (chất thải nguy hại) đèn compact và đèn tròn.

Một giải pháp tích cực là từ năm 2010 đến nay Công ty đã tiến hành thu gom xử lý tiêu hủy các chất thải theo quy định; năm 2010 thuê Ban Công trình Đô thị Long Xuyên thu gom xử lý 17,5 tấn các chất thải rắn thông thường (sứ cách điện các loại); năm 2011 hợp đồng với Công ty TNHH Môi Trường Tươi Sáng (đơn vị được cấp phép vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại) xử lý, tiêu hủy 0,91 tấn chất thải nguy hại (bóng đèn tròn sợi đốt và đèn compact); năm 2012 hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô Thị thu gom, xử lý 18 tấn các chất thải rắn thông thường (sứ cách điện, kiếng các loại) và sẽ được duy trì tiếp tục.

Nhìn chung, tuy đã có nhiều chuyển biến tốt, nhưng do công tác môi trường là công tác mới, đòi hỏi các bộ quản lý phải có kiến thức cơ bản chuyên sâu, phải được đào tạo, bồi huấn, … nên công tác quản lý vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục giải quyết và hoàn thiện trong thời gian tới./.

PC An Giang
Các tin khác:

EVN cam kết đảm bảo điện cho phát triển đất nước EVN cam kết đảm bảo điện cho phát triển đất nước