Trang chủ Thông cáo báo chí Tổng công ty Điện lực miền Nam
Trong tháng 7/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam và sinh hoạt của nhân dâ...
 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam và sinh hoạt của...
 
Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 5 năm 2018 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Trong tháng 5/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung...
 
Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2018 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Trong tháng 4/2018 và 4 tháng đầu năm 2018 Tổng công ty Điện lực m...
 
Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 3 năm 2018 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Trong 3 tháng đầu năm, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo c...
 
Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 02 năm 2018 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Trong 2 tháng đầu năm, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cun...
 
Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 01 năm 2018 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng điện: Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ...
 
Trong năm 2017, hoạt động của Tổng công ty gặp nhiều thách thức: Nhu cầu sử dụng điện năng giảm, chi phí đầu vào gia tăng; việc thu xếp vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng cho lưới ...
 
Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 19/EVN-AT ngày 03/01/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Công điện số 17 CĐ/BCT-PCTT ngày 03/01/2018 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và...
 

Trang trước - Trang Sau