Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư và phát triển lưới điện

PC Bình Dương hoàn thành 19 công trình điện

Trong 10 tháng năm 2022, công ty Điện lực Bình Dương đã thi công hoàn thành 19/43 công trình, 16 công trình đang thi...

xem chi tiết

Đóng điện, vận hành trạm biến áp 110kV Mỹ Hòa

      Ngày 9/10/2022, Ban Quản lý Dự án Điện lực Miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) phối hợp cùng Công ty Điện lực...

xem chi tiết

Đóng điện, vận hành cấp điện áp 110kV, giai đoạn 1 của dự án đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã chính thức đóng điện, vận hành cấp điện áp 110kV, giai đoạn 1 của dự án đường dây 220kV Kiên Bình...

xem chi tiết