Lĩnh vực hoạt động

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM: Gắn biển Công trình cấp điện lưới Quốc gia ra xã đảo Tiên Hải

Ngày 5/12/2019, tại xã đảo Tiên Hải (TP. Hà Tiên), Tổng Công ty Điện lực miền Nam tổ chức Lễ gắn biển Công trình cấp điện lưới Quốc gia ra xã đảo Tiên Hải (Công trình). Sự kiện này nhằm chào mừng kỷ...

xem chi tiết

Điện lực Trị An chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong năm 2018 – 2019, Điện lực Trị An (PC Đồng Nai) đã đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 10 công trình điện với tổng kinh...

xem chi tiết

Điện lực Bình Đại gắn biển “Công trình xây dựng nông thôn mới”

Tại xã Thạnh Phước, Điện lực Bình Đại phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, UBND và các đoàn thể xã Thạnh Phước vừa tổ chức buổi lễ gắn biển “Công trình xây dựng nông thôn mới”.

xem chi tiết

Điện lực Đồng Tháp không ngừng nỗ lực phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Cung ứng đủ điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn, đáp ứng điện cho nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, vụ mùa, chế biến thủy hải sản, xay...

xem chi tiết