Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn và thiết kế quy hoạch điện

Khảo sát công trình cải tạo nâng tiết diện dây phân pha từ Trà Vinh đi Duyên Hải

Ngoài việc đầu tư xây dựng mới lưới điện cao thế 110kV, thì công tác cải tạo phân pha các tuyến đường dây 110kV hiện hữu do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) quản lý cũng hết sức cần thiết và...

xem chi tiết

GIA CỐ MÓNG TRỤ 118 THUỘC ĐƯỜNG DÂY 110KV CỔ CHIÊN – CHỢ LÁCH

Vào ngày 15/5/2020 tại trụ 118 của tuyến Đường dây 110kV Cổ Chiên – Chợ Lách, đại diện các Ban thuộc cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bến Tre, Công ty Tư vấn điện miền Nam...

xem chi tiết