Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC với chuyển đổi số

Tình hình triển khai các nhiệm vụ công tác ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số tại Tổng công ty Điện lực miền Nam

Ngày 21/9/2023, đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do đồng chí Đinh Thế Phúc –Thành viên HĐTV EVN đã...

xem chi tiết

"Số hóa" trong công tác thông tin, truyền thông

Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) thực hiện chuyển đổi số trong công tác truyền thông của đơn vị qua ứng dụng “Mô hình Sa...

xem chi tiết

Chuyển đổi số tại EVNSPC "Tăng hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ khách hàng sử dụng điện"

Sau hơn hai năm thực hiện chuyển đổi số, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã có sự thay đổi căn bản về phương thức điều hành, hiệu quả kinh doanh và chất...

xem chi tiết

EVNSPC NÂNG CAO NGUỒN LỰC ĐÁP ỨNG LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thực hiện tổ chức một chuỗi các khóa đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho...

xem chi tiết