Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC với chuyển đổi số

Tổng Giám đốc EVNSPC thăm và làm việc với Công ty CNTT Điện lực miền Nam về kế hoạch phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2022-2023

Ngày 30/9/2022, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức chủ trì đoàn công tác gồm Phó...

xem chi tiết

Ngành điện miền Nam chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn nhờ chuyển đổi số

Ngành điện miền Nam với 21 đơn vị thành viên không những đẩy mạnh số hóa trong điều hành hệ thống điện, mà còn nỗ lực chuyển đổi số công...

xem chi tiết

EVN sử dụng mật khẩu mạnh

An toàn thông tin trên môi trường số hiện là vấn đề cấp bách không chỉ với riêng quốc gia, cá nhân nào! Nhưng làm...

xem chi tiết

Quản lý, vận hành lưới điện miền Nam: Chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn nhờ số hóa

Cùng với chuyển đổi số trong lĩnh vực điều hành hệ thống điện tại khu vực miền Nam, EVNSPC và các đơn vị thành viên còn nỗ lực chuyển đổi số trong...

xem chi tiết

EVNSPC chuyển biến nhanh và mạnh trong phân tích dữ liệu quản trị

Trong những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam,...

xem chi tiết