Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

Từ trung tuần tháng 8 đến đầu tháng 9/2023 Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã hoàn thành 5 lớp đào tạo Nâng cao nghiệp vụ công...

xem chi tiết

ỨNG DỤNG THI CÔNG HOTLINE BẰNG BỆ ĐỠ CÁCH ĐIỆN PLATFORM

CBCNV Đội hotline Công ty Điện lực Long An tham gia khóa đào tạo thi công hotline bằng bệ đỡ cách điện (Platform), đây được xem là một giải pháp...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam công bố và trao Quyết định về nhân sự

Ngày 06/9/2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức công bố, trao các Quyết định bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cho cán bộ chủ chốt trực...

xem chi tiết

EVNSPC CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY 220KV KIÊN BÌNH - PHÚ QUỐC

Công trình Đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc đã được nghiệm thu đóng điện cấp điện áp 110kV từ ngày 04/10/2022. Tổng...

xem chi tiết

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2023 đã được phê duyệt, trong thời gian từ trung tuần tháng 7 đến cuối tháng 8/2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)...

xem chi tiết