Về chúng tôi

Văn hóa EVN SPC với khách hàng

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG NĂM 2023

Ngày 28/6/2023 vừa qua, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức thành công Hội nghị Khách hàng năm 2023, nhằm triển khai các giải pháp tiết...

xem chi tiết

TẤM GƯƠNG TỐT TRONG VIỆC NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI, TRẢ NGƯỜI ĐÁNH MẤT

“Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất” là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Một tấm gương tiêu biểu về hành động đẹp này...

xem chi tiết

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm việc tại Đồng Tháp

Vừa qua, ông Lâm Xuân Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đến làm việc tại Đồng Tháp: trao đổi với ông Huỳnh...

xem chi tiết