Về chúng tôi

Sự kiện văn hóa

Công ty Điện lực Ninh Thuận: Tổ chức hội nghị người lao động năm 2023

Trong năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể CBNV và bằng các giải pháp điều hành hợp lý, hiệu quả,...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Vĩnh Long tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 28/02/2023, Công ty Điện lực Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có ông Lê Xuân Thái - Chủ tịch Công...

xem chi tiết