An toàn & Tiết kiệm điện

Hiệu quả từ việc triển khai Đề án an toàn điện tỉnh Đồng Tháp

Sau 2 năm triển khai Đề án an toàn điện tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020 (gọi tắt là Đề án) đã cho thấy sự hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn cung cấp và sử dụng điện. Để làm được điều này, thời...

xem chi tiết

Nhọc nhằn thợ điện mùa mưa bão

Vào mùa mưa, nhất là những khi có áp thấp nhiệt đới, các tổ trực sửa chữa điện tại các địa phương lại làm không hết việc. Ngoài công việc sửa chữa hằng ngày, họ còn tham gia khắc phục sự cố điện sau...

xem chi tiết

Đảm bảo an toàn lưới điện mùa mưa, bão

Để chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trên lưới điện mùa mưa bão, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp, phương án bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục...

xem chi tiết

PC Long An: Tuyên truyền an toàn điện trong trường học

     Công ty Điện lực Long An (PC Long An) thường xuyên phối hợp cùng với địa phương, ngành giáo dục trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn điện trong trường học nhằm nâng cao...

xem chi tiết