Lĩnh vực hoạt động

Cuộc thi viết chuyển đổi số

“Lịch An toàn” Phần mềm chuyển đổi số trong công tác an toàn

Hiện nay khái niệm chuyển đổi số không còn xa lạ đối với mọi người. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang trở thành xu hướng toàn cầu...

xem chi tiết

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG VÀ NHỮNG NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Để hoàn thành mục tiêu cơ bản chuyển đổi số vào năm 2022, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số 2025; một trong những lĩnh vực trọng tâm mà Công ty...

xem chi tiết

ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VẬN HÀNH MÁY CẮT RECLOSER ONE TRÊN LƯỚI ĐIỆN

Trước khi ứng dụng giải pháp quản lý vận hành máy cắt RECLOSER ONE trong công tác quản lý lưới điện, thì khi các máy cắt điện...

xem chi tiết

SỬ DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN BẰNG MÃ QR TRONG CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

Những năm gần đây, Công ty Điện lực Ninh Thuận (PCNT) không ngừng đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Trong...

xem chi tiết

Điện lực Hồng Dân – Công ty Điện lực Bạc Liêu từng bước tiếp cận với mục tiêu chuyển đổi số trong ngành điện

Trước tác động ngày càng lớn của CMCN 4.0, chuyển đổi số đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. Nắm bắt kịp thời tinh thần đó, Tổng...

xem chi tiết