Chuyển đổi số trong vận hành lưới điện trên đảo Phú Quý

 Thực hiện chủ trương hướng về biển đảo, năm 2017, Điện lực Phú Quý đã được Công ty Điện lực Bình Thuận, Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư cải tạo...

xem chi tiết

“Chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia”

Đó là chủ đề của Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2022 do Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức....

xem chi tiết

Đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong chuyển đổi số tại Công ty Điện lực Hậu Giang

Chuyển đổi số của ngành điện nói chung cũng như tại Công ty Điện lực Hậu Giang nói riêng đã mang đến nhiều cơ hội đổi mới, phát triển, nhưng kèm...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Cà Mau, thực hiện tốt công tác an toàn thông tin, viễn thông dùng riêng.

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cộng với sự nỗ lực không ngừng của Lãnh đạo và người lao động Công ty...

xem chi tiết