NGÀNH ĐIỆN MIỀN NAM THI ĐUA NƯỚC RÚT THỰC HIỆN 2.200 SÁNG KIẾN HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “1 TRIỆU SÁNG KIẾN”

Hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến” của Tổng liên đoan Lao động Việt Nam, Ngành Điện miền Nam phát động thi đua nước rút thực hiện 2.200...

xem chi tiết

EVNSPC tổ chức hội nghị người lao động 2022

Ngày 29-11, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức hội nghị người lao động năm 2022. Theo báo cáo tại hội nghị, quá trình triển khai thực hiện...

xem chi tiết