Tổng công ty Điện lực miền Nam chính thức nhận được Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) chính thức nhận được Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích kinh tế từ bình đẳng giới), cấp độ ASSESS - Chứng...

xem chi tiết

Phụ nữ Công ty Điện lực Bạc Liêu - Một tập thể đoàn kết

      Xã hội càng văn minh, càng phát triển thì vai trò của người phụ nữ cũng tịnh tiến theo. Phụ nữ ngày càng được quan tâm, tôn vinh, được bình đẳng giới bảo vệ bởi hành lang của Luật. Họ hoàn toàn...

xem chi tiết