NỖ LỰC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN

Trong thời gian qua, công tác thi công các công trình điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Do vậy, ngay sau khi các địa...

xem chi tiết

THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

         Trong điều kiện bình thường mới, ngày 02/11 Công ty Điện lực Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến...

xem chi tiết

Đầu tư phát triển lưới điện trên huyện nông thôn mới

  Những năm qua, cùng với việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, Điện lực Đơn Dương - Công ty Điện lực Lâm Đồng đã không ngừng...

xem chi tiết