Tổ chức huấn luyện nâng cao kỹ năng quản lý an toàn lao động trong thi công cho lực lượng làm công tác giám sát công trình

Nhằm giúp Cán bộ nhân viên trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, nắm vững các quy trình quy định về giám sát thi công xây dựng công trình, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị về an toàn...

xem chi tiết

Khai giảng Khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức Khóa đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành...

xem chi tiết

Đào tạo vận hành hệ thống SCADA/DMS cho Công ty Điện lực Bình Phước

Trung tâm Điều hành SCADA/DMS đã tổ chức lớp đào tạo vận hành hệ thống SCADA/DMS cho Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước). Tham gia lớp đào tạo có các CBCNV phòng Điều độ, các cán bộ kỹ thuật,...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Ninh Thuận triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11”; Công ty Điện lực Ninh Thuận đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền “Ngày Pháp luật” góp phần đưa việc học tập, tìm...

xem chi tiết