Công ty Điện lực Hậu Giang sát hạch định kỳ ATVSLĐ năm 2020

Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2020, Công ty Điện lực Hậu Giang đã phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM tổ chức tập huấn và sát hạch định kỳ ATVSLĐ năm 2020 cho 469 CBCNV thuộc nhóm 3 (người làm...

xem chi tiết