Trung tâm Điều hành SCADA tổ chức hội thảo nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào hệ thống SCADA/DMS

Phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Điều hành SCADA (Trung tâm SCADA) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao, phát huy tính năng động, sáng tạo, góp phần...

xem chi tiết

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Truyền thông EVNSPC

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

xem chi tiết

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Thực hiện Nghị quyết số...

xem chi tiết

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TẬP HUẤN NỘI BỘ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

Nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, pháp luật cho các cán bộ, nâng cao chất lượng để triển khai công việc hiệu quả trên mọi lĩnh vực để góp phần hiện thực hóa các văn bản quy phạm...

xem chi tiết