EVN phổ biến, hướng dẫn các Quy trình thực hiện công tác quản lý, điều tra sự cố lưới điện và công tác an toàn lao động

  Ngày 09 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc EVN đã chủ trì tổ chức...

xem chi tiết

Các giải pháp để ngăn chặn các vụ tai nạn đối với người lao động

  Theo thống kê, sáu tháng đầu năm 2021 trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 05 người...

xem chi tiết

Điện lực Đầm Dơi (PC Cà Mau): Tăng cường tuyên truyền an toàn điện tại các cơ sở nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh trên địa bàn huyện

Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-UBND của UBND huyện Đầm Dơi ngày 12 tháng 4 năm 2021 về việc thành lập Tổ kiểm tra tình hình sử dụng điện, an toàn điện...

xem chi tiết

‘’Nhiệm vụ công tác an toàn các tháng cuối năm 2021’’

  Thực hiện thông báo kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại cuộc họp giao ban tháng 7/2021, trong đó giao lãnh đạo các đơn vị phải giám sát chặt chẽ, trực tiếp điều hành...

xem chi tiết