Giá thị trường điện có xu hướng đạt cao theo quy luật cung cầu

Bộ Công Thương dự báo trong tháng 5 giá điện năng trên thị trường vẫn  tiếp tục có xu hướng đạt mức cao theo quy luật cung cầu khách quan. Các nhà máy điện sẽ nỗ lực duy trì độ khả...

xem chi tiết

Đề xuất cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện

Nếu thông số đầu vào biến động trên 5% hoặc mức giá bán lẻ điện bình quân tính toán sau điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương và gửi...

xem chi tiết

Trình Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Theo Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ,  tháng 7/2013, Bộ Công Thương sẽ trình Thủ tướng dự thảo Quyết...

xem chi tiết

Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12

Theo Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện, từ ngày 22/12, giá điện bình quân sẽ tăng khoảng 5%, từ mức 1.369 đồng/kWh lên...

xem chi tiết

Giá điện bộc lộ nhiều bất cập

Luật Điện lực đã được Quốc hội khóa XI thông qua năm 2004. Qua hơn 7 năm thực hiện, một số quy định của luật đã bộc lộ những bất cập, vướng mắc, không còn phù hợp với các mục tiêu phát triển năng...

xem chi tiết