Thực thi văn hóa doanh nghiệp hướng đến sự bền vững

Qua hơn 05 năm triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp từ bộ tài liệu Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Nam với những giá trị cốt lõi “Chất lượng – Tín nhiệm; Tận tâm -...

xem chi tiết

Thực thi Văn hoá doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề: "Văn hóa công sở"

Thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Ninh Thuận với chủ đề “Văn hóa công sở” tạo tiền đề cho việc hình thành lề lối, nề nếp làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân thủ...

xem chi tiết

Thực thi Văn hóa doanh nghiệp từ những việc làm cụ thể

Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng và gắn bó chặt chẽ trong các hoạt động của doanh nghiệp. Đối với đơn vị mang tính đặc thù như ngành Điện thì văn hóa doanh nghiệp được thể hiện ở nhiều...

xem chi tiết

EVN SPC: Ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Ngày 29/9/2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp tại khối cơ quan dưới sự chứng kiến của Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và các Ban chuyên môn, Công ty...

xem chi tiết

EVN SPC : thực thi văn hóa giao tiếp qua hộp thư điện tử (Email)

Nhằm phát huy tốt hệ giá trị cốt lõi trong Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) ban hành, EVN SPC đã áp dụng giao...

xem chi tiết