“Cú nước rút thần tốc - xóa sổ công tơ cơ khí”

Là một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cà Mau (PCCM), Điện lực Trần Văn Thời đang cung cấp điện cho 11 xã và 2 Thị trấn. Tổng số khách hàng...

xem chi tiết

EVNSPC và FPT tổ chức hội thảo giải pháp Chuyển đổi số trong công tác “Số hoá điều độ”

Nằm trong chương trình hợp tác chiến lược về lĩnh vực chuyển đổi số giữa Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Công ty Cổ phần FPT (FPT). Trong tháng 7...

xem chi tiết

Thử nghiệm nền tảng bản đồ số Map4D tại Công ty Điện lực Bến Tre

Để ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ, từng bước “số hóa” trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, vận hành lưới...

xem chi tiết

EVN SPC hướng tới văn phòng điện tử trong thời đại công nghệ số

Thích ứng với công nghệ hiện nay, EVN SPC đang thực hiện lộ trình CĐS trong lĩnh vực quản trị, điều hành SXKD để trở thành doanh nghiệp số trong lĩnh vực phân...

xem chi tiết