Điện lực Hàm Thuận Bắc tổ chức lớp bồi huấn nghiệp vụ kiểm tra sử dụng điện, an toàn điện năm 2020

Nhằm giảm tổn thất điện năng khâu kinh doanh, phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời, đúng quy định các hành vi vi phạm, phòng chống và đẩy lùi hiện trạng vi phạm sử dụng điện và an toàn điện. Đồng thời...

xem chi tiết

Đào tạo vận hành hệ thống SCADA/DMS tại Điện lực Phú Quốc

Điện lực Phú Quốc – Công ty Điện lực Kiên Giang (PC Kiên Giang) là đơn vị đầu tiên được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đầu tư hệ thống SCADA/DMS (Remote Console), giúp Điện lực giám sát,...

xem chi tiết

Trung tâm Điều hành SCADA tổ chức hội thảo nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào hệ thống SCADA/DMS

Phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Điều hành SCADA (Trung tâm SCADA) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao, phát huy tính năng động, sáng tạo, góp phần...

xem chi tiết

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Truyền thông EVNSPC

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

xem chi tiết