CẢNH BÁO TAI NẠN ĐIỆN TRONG DÂN

  Đến Quý III/2021, trên địa bàn cung cấp điện toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã xảy ra nhiều vụ tai nạn điện trong...

xem chi tiết

HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AN TOÀN ĐIỆN NĂM 2021

Huấn luyện an toàn điện định kỳ hàng năm cho CBCNV, nhất là những người lao động đang công tác trực tiếp với thiết bị điện, vận hành trên lưới điện...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

       Công ty Điện lực Long An (PCLA) tăng cường tuyên truyền, thực hiện các giải pháp bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp...

xem chi tiết