Trình Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Theo Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ,  tháng 7/2013, Bộ Công Thương sẽ trình Thủ tướng dự thảo Quyết...

xem chi tiết

Giá điện sẽ tăng thêm 5% từ ngày 22/12

Theo Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện, từ ngày 22/12, giá điện bình quân sẽ tăng khoảng 5%, từ mức 1.369 đồng/kWh lên...

xem chi tiết

Giá điện bộc lộ nhiều bất cập

Luật Điện lực đã được Quốc hội khóa XI thông qua năm 2004. Qua hơn 7 năm thực hiện, một số quy định của luật đã bộc lộ những bất cập, vướng mắc, không còn phù hợp với các mục tiêu phát triển năng...

xem chi tiết

Đẩy nhanh lộ trình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Theo lộ trình, đến năm 2022 sẽ thực hiện thị trường bán lẻ cạnh tranh, nhưng có thể thị trường này sẽ có sớm hơn. Đây là một trong các nội dung được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay...

xem chi tiết

Điện cho sản xuất giảm trong khi cho dịch vụ và tiêu dùng dân cư tăng

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, từ đầu năm đến nay, do sản xuất công nghiệp gặp khó khăn nên điện dùng cho sản xuất giảm trong khi điện dùng cho dịch vụ và tiêu dùng dân cư tăng.

xem chi tiết