EVN đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp

Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang được thực hiện theo đúng lộ trình, được Chính phủ và các bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao.

xem chi tiết

Thực hiện đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Nam giai đoạn 2017-2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 132/QĐ-EVN ngày 31/7/2017 phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Nam giai đoạn 2017-2020 căn cứ theo Quyết định số...

xem chi tiết

Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 – 2020 tại Quyết định 852/QĐ-TTg, ngày 14/6/2017.

xem chi tiết

Tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2017

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Công đoàn ngành Điện 6 tháng cuối năm - ông Khuất Quang Mậu, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết tại Hội nghị lần thứ 14 (khóa IV) của...

xem chi tiết

Ứng dụng khoa học công nghệ trong tái cơ cấu ngành Công Thương

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn...

xem chi tiết