Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Truyền thông EVNSPC

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

xem chi tiết

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Thực hiện Nghị quyết số...

xem chi tiết

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TẬP HUẤN NỘI BỘ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

Nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, pháp luật cho các cán bộ, nâng cao chất lượng để triển khai công việc hiệu quả trên mọi lĩnh vực để góp phần hiện thực hóa các văn bản quy phạm...

xem chi tiết