Một số chỉ tiêu công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng thực hiện qua 3 tháng đầu năm 2021

Căn cứ chỉ tiêu công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam giao năm 2021. Tính đến cuối tháng 3/2021, qua kiểm điểm đánh giá, Công ty Điện lực Trà Vinh thực hiện một số...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam chủ động thực hiện giải pháp ứng phó với nắng nóng

Những năm gần đây, thời tiết chuyển sang nóng gắt hơn bắt đầu từ cuối tháng 03 đến hết tháng 06, thời gian nắng nóng trong ngày cũng dài hơn so...

xem chi tiết

Truyền thông trực tuyến thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Ngày 11/3/2021 tại Hội trường Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến triển khai quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời Công ty Điện...

xem chi tiết