TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TẬP HUẤN NỘI BỘ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU

Nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, pháp luật cho các cán bộ, nâng cao chất lượng để triển khai công việc hiệu quả trên mọi lĩnh vực để góp phần hiện thực hóa các văn bản quy phạm...

xem chi tiết

Huấn luyện Tự vệ năm 2019

Nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và kiến thức quốc phòng của lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng nhiệm vụ An ninh – Quốc phòng trong tình hình mới, lực lượng tự vệ thuộc Trung đội tự vệ Cơ quan...

xem chi tiết

Hội thi thợ giỏi Công ty Điện lực Đồng Tháp năm 2019

Sáng  ngày 01 tháng 11 năm 2019, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã tổ chức Hội thi thợ giỏi.   

xem chi tiết