Huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ năm 2020 tại Công ty Điện lực Bình Thuận

    Xác định người lao động là vốn tài sản quý giá nhất trong công tác sản xuất kinh doanh của mình, từ ngày 13/10/2020 đến ngày 16/10/2020, Công ty Điện lực Bình Thuận đã phối hợp với phòng Cảnh sát...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG TẬP HUẤN ĐỊNH KỲ MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

       Mạng lưới an toàn vệ sinh viên là bộ phận quan trọng của Công đoàn cơ sở, là một hệ thống quan trọng trong sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Mạng lưới có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động sản...

xem chi tiết

Tham gia huấn luyện phòng cháy chữa cháy

Từ ngày 28 đến 30 tháng 10 năm 2020, tại Công an quận Tân Phú, Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở các đơn vị phụ trợ đang làm việc tại tòa nhà Văn phòng của Tổng công ty Điện lực miền Nam, số 16 Âu cơ...

xem chi tiết

Công điện EVN SPC chủ động ứng phó khẩn cấp với bão số 10 (Goni)

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty Điện lực miền Nam gửi Công điện chủ động ứng phó với bão số 10 (Goni)

xem chi tiết