Tăng giá điện: Mức độ tác động không lớn?

Ngày 29-6-2012, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 17 quy định về giá bán điện. Theo đó, kể từ ngày 1-7-2012, giá điện bình quân tăng từ 1.304 đồng/kWh lên 1.369 đồng/kWh (tăng 65 đồng/kWh,...

xem chi tiết

Điều chính giá điện có tác động không lớn đến sinh hoạt của người dân

Ngày 29/6/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2012, giá bán điện bình quân là 1.369 đ/kWh (chưa...

xem chi tiết

Tăng giá điện tác động rất nhỏ đến giá hàng hoá

“Ngay cả với ngành sản xuất dùng nhiều điện nhất đi nữa thì việc tăng giá điện 5% vừa qua tương ứng với giá thành sản phẩm tăng cao nhất là 0,5%”, thứ trưởng bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh khẳng...

xem chi tiết

Tăng giá điện, mong dân đồng thuận

Tại phiên thường kỳ tháng 6 (diễn ra trong hai ngày 2-3/7 tại Hà Nội với sự tham gia họp trực tuyến của lãnh đạo UBND 63 tỉnh, TP trực thuộc TƯ), Chính phủ khẳng định, “những mục tiêu lớn cơ bản...

xem chi tiết

PC Lâm Đồng : Chốt chỉ số công tơ

Thực hiện theo Thông tư số 17/2012/TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công Thương  Qui định về giá bán điện và văn bản số 3833/EVN SPC – KD ngày 28/6/2012 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc...

xem chi tiết