Điện lực Ninh Sơn tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn lưới điện, cung cấp dịch vụ khách hàng

Nhằm chủ động cung cấp điện thường xuyên, liên tục, công tác quản lý, vận hành đảm bảo an toàn lưới điện trong những năm qua luôn được Điện lực huyện Ninh Sơn quan tâm, chú trọng. Qua đó, góp phần...

xem chi tiết

Điện lực Phú Giáo hoàn thành công tác xóa thu tiền điện tại nhà khách hàng trong năm 2020

Thực hiện theo kế hoạch xóa thu tiền điện tại nhà khách hàng năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD), ngay từ đầu năm 2020 Điện lực Phú Giáo xây dựng kế hoạch xóa thu tiền điện tại nhà khách...

xem chi tiết

Người thợ điện Việt Nam

Nón vàng màu áo da cam Ngày đêm tiếp cận việc làm hiểm nguy Trụ cao chót vót ngại gì Miễn sao dòng điện tải đi mọi nhà

xem chi tiết

Điện lực Thới Lai tổ chức hướng dẫn khách hàng cài đặt, sử dụng APP Zalo

Nhằm đẩy mạnh tỷ lệ khách hàng cài đặt ứng dụng App, Zalo đạt kế hoạch giao năm 2020 và những năm tiếp theo. Vào ngày 03/12/2020, tại Hội trường Liên Đoàn Lao Động huyện, Điện lực Thới Lai phối hợp...

xem chi tiết

EVN ứng dụng QR Code trong hóa đơn điện tử

Sự kiện công bố triển khai "Hoá đơn điện tử ứng dụng QR Code” trên quy mô toàn quốc được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức ngày 9/12, tại Hà Nội. Từ tháng 1/2021, mỗi khách hàng của EVN sẽ có một mã...

xem chi tiết