Hội thi thợ giỏi Công ty Điện lực Đồng Tháp năm 2019

Sáng  ngày 01 tháng 11 năm 2019, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã tổ chức Hội thi thợ giỏi.   

xem chi tiết

Tập huấn công tác Quản lý đầu tư

Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ phụ trách công tác quản lý đầu tư nắm rõ các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, sáng ngày 17/10/2019, tại Hội trường Công ty Điện lực Hậu...

xem chi tiết

Đào tạo công tác đầu tư và bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng công trình lưới điện 110kV”

            Trong quý 3/2019, Công ty Điện lực Bình Dương đã cùng Công ty Điện lực Bình Phước (PCBP) thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) các dự án đầu tư...

xem chi tiết