Clip tuyên truyền Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI và Bộ nhận diện Tuần lễ Hồng EVN

Clip tuyên truyền Tuần lễ hồng EVN lần thứ VI

xem chi tiết

Bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng năm 2020

Bộ nhận diện Tháng Tri ân khách hàng năm 2020 có trong các file đính kèm.

xem chi tiết

Công ty Điện lực Đồng Tháp Triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa chương trình “Tri ân khách hàng 2020”

Với trách nhiệm, tinh thần tri ân khách hàng sử dụng điện, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã triển khai thực hiện hoạt động “Tri ân khách hàng 2020”. Qua những công việc đầy ý nghĩa, các sự kiện cũng...

xem chi tiết