Giá điện, xăng, than theo cơ chế thị trường từ năm sau

“Lộ trình đến năm 2013, các mặt hàng điện, than, xăng dầu cơ bản sẽ điều hành theo nguyên tắc thị trường. Điều đó có nghĩa rằng giá điện sẽ tiếp tục tăng để bù đắp chi phí một cách hợp lý.” - Bộ...

xem chi tiết

Chưa điều chỉnh giá than bán cho ngành Điện

Ngày 8-2, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Nhằm thực hiện mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, đến nay Bộ Tài chính chưa xem xét...

xem chi tiết

Điều chỉnh giá điện theo giá nguyên liệu

Giá nguyên nhiên liệu đầu vào là một trong 3 yếu tố để điều chỉnh giá điện theo Quyết định 24, ngày 15/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ, do đó nếu giá bán than điều chỉnh theo thị trường thì giá điện...

xem chi tiết

Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh: Có thêm các quy định mới

Sau khi thị trường phát điện cạnh tranh giai đoạn thí điểm đi vào hoạt động, nhằm phù hợp với những vướng mắc phát sinh trong thực tế vận hành, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số...

xem chi tiết

Chính phủ hỗ trợ 30.000 đồng/tháng tiền điện cho hộ nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 2409/QĐ-TTg về việc kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện. Theo đó, năm 2012, các hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/hộ/tháng.

xem chi tiết