PC SÓC TRĂNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TRỰC TUYẾN

Giao dịch trực tuyến, thanh toán trực tuyến là xu thế phát triển, thích ứng với thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay, đặc biệt phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Dương quyết tâm thực hiện 100% xóa thu tiền điện tại nhà khách hàng trong năm 2020

Có thể nói, Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 23-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương...

xem chi tiết

ĐIỆN LỰC U MINH TẬP HUẤN TẢI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp ngành điện tiết kiệm được thời gian, chi phí đồng thời mang tính bảo mật, an toàn và nhanh chóng cho khách hàng dùng điện.

xem chi tiết