Công tác cán bộ - Quý I năm 2021

Công tác cán bộ trong Tổng công ty Điện lực miền Nam Về việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao nhiệm vụ cán bộ Quý I năm 2021 trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

xem chi tiết

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỬ KIỂM SOÁT VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CỦA TỔNG CÔNG TY TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Sáng ngày 05/10/2020, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) vừa công bố và trao Quyết định cử Kiểm soát viên không chuyên trách của EVNSPC tại PC Đồng Nai cho Ông Trần Văn Phong – Chuyên viên Ban...

xem chi tiết