Chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn nhờ số hóa

Cùng với chuyển đổi số trong lĩnh vực điều hành hệ thống điện, EVNSPC và các đơn vị thành viên còn nỗ lực chuyển đổi số trong công tác...

xem chi tiết

TÍCH CỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

        Trong thời đại công nghệ 4.0, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Không nằm ngoài xu thế...

xem chi tiết

TRIỂN KHAI SỐ HÓA TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN NAM

Vừa qua, Công ty Tư vấn điện miền Nam đã khởi động và có buổi giới thiệu đến toàn thể CBNV dự án nhận thức tổng quan về “Số hóa quy trình...

xem chi tiết

TỰ ĐỘNG HÓA TRONG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

Tự động hóa lưới điện, phát triển lưới điện thông minh là một yêu cầu cấp thiết trong việc quản lý và vận hành hệ thống điện hiện nay, nhằm tăng...

xem chi tiết

CÁNH TAY VÀ KHỐI ÓC TRONG CÔNG TÁC VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN

Ngày nay, cuộc cách mạng 4.0 đã mở ra kỷ nguyên số trên toàn thế giới; mọi hoạt động đã dần được số hóa để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của con...

xem chi tiết