EVNSPC ĐÀO TẠO VẬN HÀNH VÀ HỖ TRỢ CÁC HỆ THỐNG SỐ NĂM 2023

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức khóa đào tạo vận hành và hỗ trợ hệ thống số Ttheo kế hoạch, lộ trình nhằm trang bị cho cán bộ...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG TỔ CHỨC "HỘI THI GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG GIỎI NĂM 2023"

Ngày 05/05/2023, Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) đã tổ chức Hội thi "Giao tiếp khách hàng giỏi năm 2023", với chủ đề...

xem chi tiết

KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP ASEAN: TẤM VÉ THÔNG HÀNH ĐỂ BẠN HỘI NHẬP VÀO 10 NƯỚC ĐÔNG NAM Á

Được công nhận danh hiệu KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP ASEAN là bạn nhận được tấm vé thông hành minh chứng mình có đủ trình độ, năng lực chuyên...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam có thêm 23 kỹ sư ASEAN

Ngày 04/5/2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Tập đoàn Điện lực, Hội Điện lực Việt Nam và Hội đồng đăng bạ kỹ sư ASEAN...

xem chi tiết