2 tổng công ty trong EVN được tôn vinh Doanh nghiệp nhận chứng nhận quốc tế về Bình đẳng giới

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cùng được tôn vinh Doanh nghiệp nhận chứng nhận quốc tế về Bình...

xem chi tiết