CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC SINH HOẠT AN TOÀN LAO ĐỘNG QUÝ I/2023

Từ trung tuần đến cuối tháng 02/2023, Công ty Điện lực Bình Phước (PCBP) tổ chức sinh hoạt an toàn lao động (ATLĐ) định kỳ với người lao động trực tiếp đang làm...

xem chi tiết

Vẫn còn nhiều tai nạn điện trong cộng đồng do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân về an toàn điện

Theo số liệu thống kê trong năm 2022 vừa qua, trên toàn quốc đã xảy ra 79 vụ tai nạn điện do người dân vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao...

xem chi tiết