ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN THAM GIA LIÊN HOAN THANH NIÊN TIÊN TIẾN ĐOÀN KHỐI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN NAM

Trong 02 ngày 26 và 27/8/2022, đại biểu Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Thuận thuộc Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham gia hội nghị giao ban...

xem chi tiết

THẮP SÁNG TUYẾN ĐƯỜNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN PHÚ QUÝ

Vừa qua, Chi đoàn Điện lực Phú Quý thuộc Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Thuận đã hỗ trợ nhân công cùng phối hợp với UBND xã...

xem chi tiết

CHI ĐOÀN TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG PHỐI HỢP CÁC CHI ĐOÀN BẠN THAM GIA HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

"Dù ai đi Đông về Tây 27 tháng 7 nhớ ngày thương binh Dù ai lên thác xuống ghềnh 27 tháng 7 thương binh nhớ ngày"...

xem chi tiết

Hội nghị triển khai học tập quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

Thực hiện kế hoạch số 442-KH/ĐUPCVL và kế hoạch số 443-KH/ĐUPCVL ngày 04/8/2022 của BTV Đảng ủy Công ty Điện lực Vĩnh Long. Từ ngày 13/8/2022 đến ngày...

xem chi tiết