Cung ứng điện mùa nắng nóng 2023: Mong sự chia sẻ, đồng hành của khách hàng sử dụng điện

Đó là chia sẻ của ông Vũ Xuân Khu - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia về những khó khăn, thách thức trong cung ứng điện...

xem chi tiết

Đảm bảo nguồn điện phục vụ Festival Hoa Đà Lạt

Công ty Điện lực Lâm Đồng đã xây dựng và thực hiện tốt phương án cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục đến từng đơn vị trong thời gian...

xem chi tiết

47 năm Công ty Điện lực Bình Dương xây dựng và phát triển đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế, xã hội

         Nhìn lại chặng đường 47 năm xây dựng và phát triển của Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) nói riêng, trong...

xem chi tiết