Về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”

Ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID- 19.

xem chi tiết

Thanh toán không tiền mặt phát huy tối đa hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt được khách hàng đánh...

xem chi tiết

EVN SPC triển khai văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế

Căn cứ văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Tổng công ty...

xem chi tiết

Omicron gây tái nhiễm cao gấp 5 lần biến thể khác, biến thể phụ của Omicron... cũng vậy

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch xác nhận các khả năng tái nhiễm do các dòng phụ của biến thể Omicron. Một số nghiên cứu trước đó cũng...

xem chi tiết