CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 15 – HĐND TỈNH KHOÁ IX

Trước kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020) của Đoàn Đại biểu Hội đồng Nhân dân khoá IX, Công ty Điện lực Bình Dương đã thực hiện Báo cáo kịp thời gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương...

xem chi tiết

Điện lực Long Xuyên: Đẩy mạnh công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Thực hiện theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển thanh toán không dùng tiến mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020, với phương châm ngành điện cùng...

xem chi tiết

Triển khai mẫu tin nhắn mới trên trang Zalo CSKH dùng điện

Nhằm tạo thêm tiện ích cho khách hàng khi sử dụng trang Zalo Chăm sóc Khách hàng dùng điện, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Điện lực miền Nam đã cải tiến mẫu tin nhắn kèm theo những tính năng mới giúp...

xem chi tiết