Tuyên truyền các dịch vụ ngành điện

Sáng ngày 29/6/2020 tại Hội trường UBND xã Minh Thắng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Công ty Điện lực Bình Phước (PCBP) cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp...

xem chi tiết