Công ty Điện lực Bình Dương tổ chức Hội thảo đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

Ngày 26/5/2020, Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý OCD (Công ty OCD) tổ chức Hội thảo đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng nhằm cải thiện và nâng cao...

xem chi tiết

Dịch vụ điện trực tuyến - ngành điện thuận tiện, khách hàng hài lòng

Thời gian qua, Điện lực Bình Phước đã tăng cường nhiều kênh tuyên truyền, khuyến khích khách hàng trên địa bàn toàn tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các giao dịch với ngành điện như:...

xem chi tiết

Sóc Trăng thanh toán tiền điện mọi lúc mọi nơi

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh Sóc Trăng trong việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực...

xem chi tiết