EVNSPC THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG HIỆN TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong quan lý công tác An toàn,  thời gian qua Ban An toàn EVNSPC đã phối hợp với Công ty Công nghệ...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam đào tạo và diễn tập an toàn thông tin năm 2023

Ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức chương trình đào tạo và diễn tập...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam chuyển mình thành doanh nghiệp số

Thiện hiện Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phấn đấu mục tiêu trở thành doanh nghiệp...

xem chi tiết

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Điện lực miền Nam, cùng với một nền tảng hệ thống quy định, quy trình, khoa học công...

xem chi tiết

ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA TRÊN LƯỚI ĐIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG CẤP ĐIỆN

        Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng dịch vụ cung cấp điện, thời gian qua Công ty Điện lực Bình...

xem chi tiết