Dự án nguồn năng lượng mặt trời tại đảo Phú Quý chính thức hoạt động

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã phối hợp với đơn vị thi công Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp điện I - Công ty cổ phần Điện mặt trời Vũ Phong. Đơn vị Tư vấn giám sát Công ty TNHH Electrical...

xem chi tiết

PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI TỈNH CÀ MAU

       Ưu tiên xây dựng các cơ chế, chính sách để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế các nguồn năng lượng hoá thạch đang bắt đầu cạn kiệt là một xu...

xem chi tiết

ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Huyện Cần Đước hiện là một trong 05 huyện có tốc độ phát triển công nghiệp năng động nhất của tỉnh Long An, trong những năm gần đây phụ tải điện phục vụ sản xuất tiêu dùng của huyện không ngừng tăng...

xem chi tiết

Công·tác phát triển năng·lượng·mặt trời tại·Công·ty Điện lực·Long An··

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ triển khai các hoạt động khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng.

xem chi tiết