CÔNG TRÌNH LẮP ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI XÃ ĐÔNG GIANG, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Tiến tới chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh trên lĩnh vực Công Thương, ngày 15/8/2022 đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Bình...

xem chi tiết

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ I – NHIỆM KỲ 2022-2027

Vừa qua, ngày 05/8 - 06/8/2022 tại Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ...

xem chi tiết